Skip to content; Access key q.
началосветовният евангелски алианс работи с оон за опазване на биоразнообразието
06.01.2023

Световният евангелски алианс работи с ООН за опазване на биоразнообразието

От 7 до 19 декември 2022 г. представители на 188 държави се срещнаха в Монреал за организираната от ООН Конференция за биоразнообразие, част от глобалната Конвенция за биологично разнообразие (КБО). Целта на събитието беше формулирана още преди началото по следния начин: „да се постигне съгласие относно нов набор от цели, които да насочват действията на целия свят за ограничаване на природните загуби и обръщането на тенденциите до 2030 г.“

Събранието прие документ под заглавие „Глобална рамка за биоразнообразие“. С него се търси формулиране на „исторически пакет от мерки от критично значение за адресиране на проблема с опасната загуба на биоразнообразие и възстановяването на естествените екосистеми“. Приетата рамка за действие включва четири общи мерки и 23 конкретни области за промяна, като например постигане на защита на 30 процента от земните площи, океаните, крайбрежните ивици и сладките водоизточници; ограничаване с до 500 млрд. долара годишните държавни субсидии, които увреждат околната среда; намаляване наполовина на количеството годна за консумиране храна, която се изхвърля всяка година.

Събранието също така формулира изготвянето на онлайн платформа, чрез която държавните власти по света да ускорят въвеждането на Глобалната рамка за биоразнообразие. Освен това беше приет споделен фонд за справедливо разпределение на ползите, чието допълване и окончателно въвеждане предстои да се узакони на следващата подобна конференция през 2024 г. в Турция.

Световният евангелски алианс (СЕА) активно участваше в дискусиите. Неговият представител в конференцията Крис Елизара заяви пред събранието: „Бог със сигурност се вълнува от онова, което се случва в градовете. И по тази причина Той е загрижен за устройството на нашите градове.“ Елизара е съуправеител на т.нар. „Център по устойчивост“ – една от заложените в дейността на СЕА програми за сътрудничество с глобални институции като ООН по въпросите за отговорната грижа за Божието творение. Пред списание Evangelical Focus той изрази своето удовлетворение от факта, че Конвенцията за биологично разнообразие „възприема напълно инклузивен подход и е готова да се вслушва във всякакви гласове по тази важна проблематика – включително и на верски сдружения като Световния евангелски алианс“.

По време на събитието Крис Елизара беше поканен да изнесе лекция, на която подчерта нуждата да се обръща по-сериозно внимание върху уредбата на големите градове и мегаполиси, в които се струпват да живеят все повече и повече хора.

Наред с това съуправителят на Центъра по устойчивост към СЕА акцентира и върху отговорността на самите евангелски общности „да умножат своите усилия за практическото въвеждане на приетите насоки и мерки“. За целта Елизара съзира огромен потенциал за допълнително сътрудничество между СЕА и Мрежата за грижа за творението към Лозанското движение и хилядите активни християни, работещи в частния сектор. „Навсякъде, където би било възможно, ние ще настояваме за по-високи цели за по-устойчиво и по-адекватно обгрижване на невероятния подарък на Божието творение“, допълни в своето експозе Крис Елизара.

Световният евангелски алианс отправя призив към континенталните си партньори и към всички национални евангелски алианси да работят с местните деноминации и църкви „да предприемат необходимите стъпки за съхраняване на природните хабитати като безценно творение на Бога, както и да оказват натиск на държавните власти в същата посока“.

 

 

По информация на Evangelical Focus.История на протестанството